Realizované zakázky a reference

 • výroba rozvaděčů automatického záskoku, montáže silových a ovládacích obvodů dieselgenerátorů a rozvaděčů, uvádění do provozu instalace včetně stavebních úprav, revize a servis 24 hod. denně prováděný pro firmu Phoenix – Zeppelin, spol. s r.o.
 • rozvaděče záskoku pro tunely dálničního okruhu Prahy R1
 • řídící rozvaděč pro rozvodnu ÚOCHB AVČR Praha
 • úpravy elektroinstalace a instalace DG pro Severočeské doly a Sokolovskou uhelnou
 • rozvaděč záskoku pro MOU Brno
 • nemocnice IKEM, Královské Vinohrady, FN Motol, Český statistický úřad, MAKRA, Řízení letového provozu Jeneč
 • České Radiokomunikace – Ještěd, Javořice, Hošťálkovice, Svatobor
 • bytové a domovní elektroměrové rozváděče
 • výrobu rozváděčů provádíme ve spolupráci s firmou Schrack technik, spol. s r.o.
 • Montáž výtahů ve spolupráci s firmou VVS Praha - Proutěná, Praha 4
 • Ministerstvo obrany, kasárna Žatec - servis zdvihacích zařízení, elektromontážní práce