Záskokové rozváděče

  • Kompenzační rozváděče – chráněné kompenzace
  • By-passové rozváděče
Rozváděče master switch pro odpínání zátěže
  • Rozvodny NN – distribuční rozváděče do 6300A
  • Hlavní rozváděče řízené PLC
  • Řídící rozváděče včetně PLC
  • Instalační a elektroměrové
  • Rozváděče pro občanskou výstavbu
  • Ovládací a deblokační skříně
  • Rozváděče pro MaR s řídicími systémy a regulátory