Energocentrum

Energocentrum slouží jako zdroj energie pro zařízení a napájené technologie. Skládá se ze zdrojů (transformátory, generátory, systémy UPS) a ze soustavy rozváděčů. 

Energocentrum řídíme a monitorujeme naprogramovaným řídicím systémem, který umožňuje automatické přepínání včetně monitoringu a hlášení případných poruch zařízení. Řídicí systém také zabraňuje obsluze provést manipulaci, která by vedla k poškození zařízení. Silové prvky jsou většinou ve výsuvných provedeních pro rychlou možnost opravy zařízení a výměny.