Komunikace

Nová generace komunikačních modulů byla vyvinutá s důrazem na robustnost komunikace. Výsledkem je spolehlivě probíhající přenos dat i v elektrických rozvodech s několikanásobně vyšší úrovní rušení, než dovoluje norma.
 Minimální náklady související s instalací PLC komunikace a dále spolehlivost PLC modulů zajišťují našim produktům stabilní místo mezi komunikačními zařízeními pro průmyslové automatizační aplikace.

Naše kompletní portfolio vstupně/výstupních zařízení zahrnuje binární, analogové a digitální kanály pro komunikaci ve stávajících nn energetických rozvodech. Úspěšně jsme absolvovali kompletní certifikaci svých produktů. Na základě zkušeností s našimi modemy jsme přesvědčeni, že PLC komunikace je jedním z významných komunikačních kanálů pro AMR (dálkové odečty elektroměrů) a jiné aplikace z oblasti průmyslové automatizace a monitoringu. Masovější nasazování PLC modemů, využívajících jako komunikační médium stávající elektrické vedení, bude novým impulsem pro rozvoj aplikací v oblasti průmyslové automatizace, integrace a jiných komunikačních řešení.

Naše společnost nabízí novou generaci komunikačních prostředků jako jsou Data Access Servery (zkráceně DAServery), jejichž součástí je také nové uživatelské rozhraní “DAServer Manager” umožňující vzdálenou konfiguraci a správu včetně rozsáhlé diagnostiky.

Dále je to komunikační rozhraní OPC (OLE for Process Control), které umožňuje komunikaci i se servery navrženými dle specifikací OPC DA (OPC DA Servery). U tohoto typu serverů je možno prohlížet seznam příslušných poskytovaných proměnných i ze vzdálených uzlů, což usnadňuje síťovou konfiguraci OPC komunikace.